Nowoczesne media z pełną swoją bojowością i coraz to mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się przede wszystkim zrealizować profesjonalne założenia finansowe na nadciągający rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak łączenie tematyki do gazet opiera się przede wszystkim na podstawie analizy tego, co cieszy się gruntownie największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do dobrego poziomu zawiadamiania opinii publicznej, a ta w wielu przypadkach bierze swoją wiedzę o realności jedynie z tego, co ujawnia telewizja i zapisuje ogólnodostępna prasa. To smutne, widać to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak nieduża grupa w całej społeczności posiada realną wiedzę na temat przeróżnych niuansów ustroju politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak ogólne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To smutne, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym szczeblu odczuwają się zobligowane do partycypowania w demokracji.
słowa kluczowe: Nauka i Informacje, Edukacja i Szkoła, Nauka i Edukacja, Edukacja.

Polecamy także inne wpisy:

Comments are closed.